Nota de Premsa Mostra Salut, Drets, Acció 2018

Informació de la programació dels documentals que es projectaran i els participants als debats posteriors organitzats.