La maternitat subrogada és legal a la Índia des del 2002. Amb milers de clíniques de fertilitat arreu del país, aquest negoci s’ha convertit en una font de controvèrsia i també d’esperança, per a algunes parelles. A Amand hi trobem la clínica de la doctora Nayna Patel, on les mares gestants són vinculades a parelles desesperades per tenir una criatura.

Los Cuidados

La salut comunitària
Silvia aterra a Vallecas, un barri popular de Madrid, per fer la seva residència en medicina familiar. Arriba a un centre de salut molt especial, en el que es troba amb gent que diu coses com ara que "fer barri" és la millor manera d'estar més sans.

Cuanto ganamos, cuanto perdimos

Les conseqüències de l'exclusió sanitària a Espanya.
En un tens clima de retallades socials, l'1 de setembre de 2012 entra en vigor el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'Abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut espanyol. Amb aquesta normativa queden apartades automàticament del sistema públic de salut milers de persones immigrants en situació administrativa irregular. El documental dóna veu a persones afectades i expertes per a analitzar els arguments i conseqüències del sense sentit d'aquesta legislació.