Global Population Speak Out

Sensibilitzant sobre les conseqüències del creixement de la població
Global Population Speak Out uneix científics, acadèmics, líders d'opinió i milers d'ecologistes i ciutadans per sensibilitzar i cridar l'atenció, a través de diverses campanyes, sobre la crisi que planteja el creixement de la població humana i les conseqüències en el medi ambient. Està coordinada per l'Institut de Població i el Population Media Center.

The Population Institute

Apoderant les dones, lluitant contra la pobresa, salvant el planeta
L'Institut de Població (PI) és una organització internacional sense ànim de lucre que pretén promoure l'accés universal a la informació, educació i serveis de planificació familiar. A través de la planificació familiar voluntària, el seu esforç se centra a aconseguir una població mundial equilibrada amb un entorn global saludable. Per això, entre les seves prioritats està la de millorar la salut i el benestar de les persones i el planeta mitjançant el suport a polítiques i programes que promoguin la salut i els drets sexuals i reproductius.
Totes les persones són lliures de prendre decisions sobre la seva sexualitat i el seu benestar, en un món lliure de discriminació. Partint d'aquesta premissa, va néixer la Federació Internacional de Planificació Familiar, que aglutina 142 associacions que treballen en 153 països, promovent que s'habilitin serveis per atendre i defensar els drets sexuals i reproductius de les persones, sobretot en aquells països on aquests serveis són insuficients.

Global Footprint Network

La necessitat de canviar l’ús dels recursos naturals de la Terra
Global Footprint Network és una organització internacional sense afany de lucre, fundada el 2003, que desenvolupa i promou eines per mesurar la quantitat de recursos naturals que utilitzem i quin és el límit d'aquests recursos, perquè es prenguin decisions concordes amb aquestes dades. El seu objectiu global és que tothom pugui viure bé amb els mitjans naturals del planeta. Per a això, ha de canviar la manera com s'utilitzen aquests recursos.

Population Reference Bureau (PRB)

Anàlisi i interpretació de les dades demogràfiques
El PRB analitza dades demogràfiques complexes i duu a terme investigacions per proporcionar informació objectiva i actualitzada sobre població, que els periodistes i els responsables de la presa de decisions poden entendre fàcilment. Però el seu compromís va més enllà, construint coalicions i realitzant tallers a tot el món per donar les eines necessàries per entendre els problemes de la població i aplicar polítiques efectives. El seu treball se centra en temes com la planificació familiar, la salut global, la pobresa i la desigualtat i el medi ambient.
La Coalició Internacional per a la Salut de la Dona (IWHC) promou la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones i adolescents, a l’Àfrica, l’Àsia, l’Amèrica Llatina i l’Orient Mitjà. L'entitat, fundada el 1984, reivindica que els drets humans, la salut i la igualtat de les dones i les nenes són essencials per a la justícia social, ambiental i econòmica del món. Per això, estableix ponts i facilita la creació d'organitzacions locals que treballin perquè totes les dones puguin accedir a la informació i els serveis necessaris per millorar la seva salut i puguin prendre decisions informades sobre sexualitat, embaràs i planificació familiar.
Veure més