Organització internacional per la salut i els drets humans que pretén acabar amb el tràfic d'òrgans i augmentar la donació altruista. Amb seu a Washington i Egipte, treballa a diversos països i combina la prevenció i sensibilització, la incidència i promoció de polítiques públiques que protegeixin aquests drets i el suport a persones que han venut un òrgan.
És una organització ubicada a Barcelona amb prestigi internacional que coordina projectes i accions dirigides a satisfer les necessitats de la població en diverses regions del món pel que fa a la donació d'òrgans, teixits i cèl·lules humanes disponibles per a trasplantaments i investigació. Per això, assessora i dóna suport a entitats internacionals públiques i privades del sector de la salut en la creació, desenvolupament i enfortiment de xarxes, programes, serveis i/o investigació amb l'ànim de millorar la qualitat de vida de les persones.
Entitat que va començar a promoure la donació d'òrgans el 1997 a Chennai, Índia. Va ser impulsada per persones usuàries i professionals de la medicina, encapçalades pel doctor Sunil Shroff, que es van comprometre a augmentar l'abast de la Llei de Trasplantament d'Òrgans Humans índia. Actualment la seva missió és assegurar que totes les persones índies que pateixen d'insuficiència d'òrgans puguin accedir a un òrgan a través d'una donació, per això porta a terme campanyes de conscienciació ciutadana, formacions a personal mèdic, així com incidència política per millorar la legislació sobre donacions d'òrgans al país.

HOTT project

Combating trafficking in persons for the purpose of organ removal.
El primer projecte finançat per la UE que lluita contra el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'extracció d'òrgans. Amb seu a la Haia, el seu objectiu és augmentar el coneixement i l'accés a informació sobre aquesta greu problemàtica a través de l'elaboració d'informes i investigacions; la conscienciació de les forces de seguretat, autoritats judicials, activistes i professionals de la medicina sobre aquest delicte; així com l’elaboració d’indicadors i recomanacions per millorar la prevenció i resposta davant aquesta activitat criminal.