Tornar

The Population Institute

Apoderant les dones, lluitant contra la pobresa, salvant el planeta

L'Institut de Població (PI) és una organització internacional sense ànim de lucre que pretén promoure l'accés universal a la informació, educació i serveis de planificació familiar. A través de la planificació familiar voluntària, el seu esforç se centra a aconseguir una població mundial equilibrada amb un entorn global saludable. Per això, entre les seves prioritats està la de millorar la salut i el benestar de les persones i el planeta mitjançant el suport a polítiques i programes que promoguin la salut i els drets sexuals i reproductius.

Compartir

Footprint

Quantes persones pot sostenir la Terra si tots tenim una vida digna?