Tornar

TPM-DTI Foundation

Donation and Transplantation Institute

És una organització ubicada a Barcelona amb prestigi internacional que coordina projectes i accions dirigides a satisfer les necessitats de la població en diverses regions del món pel que fa a la donació d'òrgans, teixits i cèl·lules humanes disponibles per a trasplantaments i investigació. Per això, assessora i dóna suport a entitats internacionals públiques i privades del sector de la salut en la creació, desenvolupament i enfortiment de xarxes, programes, serveis i/o investigació amb l'ànim de millorar la qualitat de vida de les persones.

Compartir

Tales from the Organ Trade

Vendre un òrgan per a sobreviure en un món desigual.