Tornar

People's Health Movement

Els determinants socials de la salut en l'àmbit global

Xarxa internacional creada l'any 2000 i que aglutina activistes de la salut, organitzacions de la societat civil i institucions acadèmiques de tot el món, en particular de països de renda mitjana i baixa. Actualment està present a prop de 70 països amb el compromís de promoure l'atenció primària integral de salut i abordar els determinants socials, ambientals i econòmics de la salut, marcats per les creixents desigualtats en i entre nacions que generen milions de morts prevenibles, sobretot entre les persones pobres.

Compartir

Cuanto ganamos, cuanto perdimos

Les conseqüències de l'exclusió sanitària a Espanya.

The Waiting Room

24 hores a la sala d'espera d'un hospital dels Estats Units