Cinc gràfics interactius sobre salut i desigualtat social a l’Estat espanyol

Escrit el 17-12-2015 10:20:19 sota la temàtica Determinants socials de salut

La salut de la població i la seva distribució entre grups socials té molt a veure amb els anomenats determinants socials de la salut. Descobreix quines possibilitats tens de gaudir d'una bona o mala salut a partir del teu nivell d'estudis, gènere o classe social. 

La salut de la població i la seva distribució entre grups socials té molt a veure amb els anomenats determinants socials de la salut.

Ho demostren nombrosos estudis i articles científics: la pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les condicions d’habitatge i el medi ambient de barris i de ciutats, i el nivell i la qualitat dels serveis socials condicionen la generació de desigualtats en la salut. És per això que cada cop són més les persones que entenen que l’equitat en salut és segurament el millor indicador de què disposem per mesurar el grau de justícia social d’un determinat país. Quan els determinants socials empitjoren, tendeixen a augmentar també les desigualtats, sobretot entre els grups socials més desfavorits.

En aquest article presentem cinc gràfics que demostren la relació entre alguns d’aquests determinants socials i les fortes desigualtats en salut existents a l’Estat espanyol. Uns indicadors que, al llarg dels últims anys de crisi, han empitjorat substancialment. Si voleu saber les possibilitats que teniu de gaudir d’una bona o mala salut només heu d’omplir el formulari amb les vostres dades (nivell d’estudis, gènere, edat i classe social) i podreu visualitzar quina és la vostra posició en cada gràfic en relació amb el conjunt de la població.

 

Article publicat a la secció Data Crític del diari d'investigació Crític el dia 17 de desembre de 2015, escrit per Joan Benach, Alba Llop, Paco Belvis i Mireia Julià. 

Podeu consultar l'article sencer aquí

Tornar al blog

Compartir

El més destacat