Women Make Movies dona suport a productores i directores des del principi, plantant llavors per a un paisatge cinematogràfic divers i real. Com a principal distribuïdor mundial de pel·lícules independents per a i sobre dones, amplifiquen veus ignorades històricament i desafien els mitjans de comunicació. La seva col·lecció, de prop de 700 pel·lícules, la fan servir milers d’organitzacions culturals, educatives i comunitàries de tota Amèrica del Nord i arreu del món. Treballen en col·laboració amb festivals de cinema internacionals, emissores nacionals i grups locals de comunitat per oferir mitjans que enriqueixin el diàleg públic i canvïin vides. El seu compromís amb la diversitat a llarg termini es mostra en el catàleg, més de la meitat del qual ha estat produït per dones de diferents cultures, així com per dones LGTBI, dones grans, dones amb discapacitat i dones de color.

Campaign for Safe Cosmetics

Protegir la salut a través de la cosmètica
Des de 2004 ha pressionat la indústria cosmètica per fer productes més segurs. La iniciativa 'Campaign for Cosmetics Safe', el projecte de prevenció del càncer de mama, treballa per protegir la salut de persones consumidores, treballadores i medi ambient mitjançant la educació i el compromís públic, campanyes de responsabilitat corporativa i sostenibilitat i promoció legislativa dissenyada per eliminar productes químics perillosos relacionats amb els efectes negatius dels productes cosmètics i de cura personal. La campanya ha educat milions de persones sobre el problema dels productes químics tòxics en els cosmètics, cosa que ha fet augmentar la demanda de productes més segurs al mercat. Ara centenars d’empreses de cosmètica comparteixen completament els seus ingredients i eviten l’ús de productes químics que causen càncer, tòxics reproductius i altres productes químics no segurs, demostrant que aquestes pràctiques no només són possibles, sinó que són rendibles. Els usuaris també participen en la solució exigint que les marques nacionals eliminin els productes químics preocupants i practiquin un nivell més elevat de transparència dels ingredients.
'No somos vasijas' és un moviment i un manifest que defensa que les dones no es poden llogar ni comprar de forma total ni parcial. Les persones darrera d'aquest manifest mostren la seva preocupació davant de les divereses declaracions a favor de la regulació de la maternitat subrogada, o la pràctica de ventres de lloguer de dones a favor de tercers. Perquè els partits polítics i els governs, nacional i autonòmics, estiguin alerta i no es deixin enganyar per campanyes mediàtiques parcials, deuen tenir present que el desig de la paternitat/maternitat mai pot substituir o violar els drets de les dones i els menors. 'No somos vasijas' defensa que el desig de ser pares o mares i l'exercici de la llibertat no implica cap dret a tenir fills. Per això, mostren el seu absolut rebuig a la utilització dels ventres de lloguer amb finalitats de gestació per altres.
Stop Vientres de Alquier és un projecte de divulgació feminista que té com a objectiu impulsar el coneixement i crear consciència social sobre la maternitat subrogada, que és una explitació reproductiva de dones i mercat de criatures. Per això, reuneixen, analitzen i comparteixen informació disponible sobre aquesta pràctica i les seves conseqüències per a les dones, les nenes i els nens. Així mateix, elaboren materials informatius i educatius, duen a terme xerrades, promouen campanyes a les xarxes socials i també donen assessorament a associacions, mitjans de comunicació i a la societat de forma genèrica, explicant la veritat sobre la subrogació. Com a feministes, no tanquen els ulls davant dels profunds trets patriarcals de la indústria, en el que la maternitat és menystinguda i la paternitat es torna cada vegada més sagrada. Desitgen que Espanya es mantingui en el camí de la prohibició i que a nivell internacional es promogui la Convenció contra la Maternitat Subrogada, seguint la línia de les convencions internacionals que prohibeixen l'esclavitut, la trata de persones o el tràfic internacional de menors Stop Vientres de Alquier va néixer a l'abril de 2017 i s'articula en una comunitat de més de 15.000 persones.
L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona que du a terme la seva activitat de forma interdisciplinària i des de punts de vista laics. Els seus membres entenen que la bioètica és un camp de coneixement que requereix plantejaments plurals i sòlids suports científics per analitzar les conseqüències ètiques, legals i socials de la biotecnologia i la biomedicina. L'objectiu és subministrar arguments i propostes que fomentin la presa de decisions lliure i informada i que contribueixin a la construcció d'una societat més transparent i democràtica.
'Metzineres' són entorns de refugis per a dones que utilitzen les drogues, supervivents de la violència. És el primer programa integrat de reducció de danys a Catalunya, exclusivament per a dones. Amb fites holístiques i individualitzades, adaptades a les particularitats de qualsevol persona, ofereix accés directe i inmediat a propostes flexibles d'acord amb les expectatives, inquietuts, curiositats, interessos i necessitats de les dones. És un model d'intervenció innovador i atrevit, desenvolupament entorns de refugi, sostingut per estrategies comunitàries anclades en els drets humans i la incorporació de la prespectiva de gènere, que demostren ser fiables, pragmàtiques i rentables, on cada dona és una protagonista.
Veure més